Nyheter

ALLA
Samarbeten
Affärer
Konstruktion
Verksamhetsanalys
Överlämning
Organisation

Seniora konsulter tillgängliga

4/5/2024 | Organisation, Samarbeten, Affärer

JUST NU: Seniora konsulter tillgängliga inom IT

Invit Skänker Till Tuberös Skleros Complex, Sverige

1/31/2024 | Organisation

Invit Skänker Till Tuberös Skleros Complex, Sverige

Invit skänker julgåva till Rädda barnen

12/19/2022 | Organisation, Samarbeten

I år har vi på Invit skänkt en julgåva till Rädda Barnen för att ge barn i konfliktområden mat, varma kläder och tryggare platser att växa upp på.

Invit söker Kontorschef i Göteborg

11/30/2022 | Organisation

Invit söker Kontorschef inom IT och Management i Göteborg

Invit söker erfaren IT-konsult

11/29/2022 | Organisation

Invit söker erfaren IT-konsult som söker frihet

Invit stöttar Örebro SK Bandy

11/9/2022 | Organisation, Samarbeten

Invit stöttar Örebro SK Bandy när de lanserar "GRATISMATCHEN".

David Karlsson ny medarbetare på Invit

10/29/2022 | Organisation

Invit Management växer! Vi hälsar vår nya medarbetare David Karlsson varmt välkommen till Invit Management och Örebrokontoret. David har arbetat som systemutvecklare i över 16 år varav 8 år som konsult. Han har stor erfarenhet av både frontendutveckling samt backendutveckling främst inom Microsofts tekniker. Utöver det har David även arbetat mycket med apputveckling. Välkommen David!

Invit sponsrar Time for Ghana

8/20/2022 | Organisation, Samarbeten

Invit Management är med och sponsrar Time for Ghana i deras arbete för att barn i Ghana ska ha möjlighet att gå i skolan. Under Ironman Kalmar 2022 kunde man tippa en sluttid för Time for Ghanas representanter och vinna priser, varav ett fint pris var sponsrat av oss på Invit Management. Tippningstävlingen samlade in pengar som räcker till att 109 utsatta barn får börja i skolan! Bra jobbat Time for Ghana!

Daniel Hedlin ny medarbetare på Invit

5/15/2022 | Organisation

Vi välkomnar Daniel Hedlin som ny medarbetare på Invit Management och våran första i Stockholm. Daniel har under fem år arbetat som mjukvaruutvecklare med fokus på C# .NET. Han har erfarenhet inom frontend-, backend-, samt mobilutveckling. Daniel har även erfarenhet av att utveckla container-baserade moln-lösningar i Azure.

Invit är Rädda Barnens vänföretag 2022!

3/28/2022 | Organisation, Samarbeten

Vi är återigen stolta och glada över att vi är med och ger barn en trygg uppväxt och en ljusare framtid. I Sverige och runt om i världen ser vi till att barn får sjukvård, rent vatten, mat, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. Här och nu förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen. Genom att skänka 70 000 kr är Invit med och hjälper barnen i Ukraina, gör det ni med!

Gustav Ekstedt ny medarbetare på Invit

3/21/2022 | Organisation

Invit Management får ytterligare förstärkning! Den 21 mars börjar Gustav Ekstedt och kommer tillhöra kontoret i Örebro. Gustav har jobbat som utvecklare i 10 år med specialisering främst inom .Net. Han har jobbat både som frontend- samt backendutvecklare med erfarenhet av arbete inom flera plattformar, såsom desktop, webb och app.

Invit bidrar till Ocean Cleanup

8/25/2021 | Organisation

Invit Management AB har valt att stödja den icke vinstdrivande organisationen Ocean Cleanup vars mission är att städa upp 90% av all plast som tyvärr flyter omkring i världshaven. Invits bidrag betyder att Ocean Cleanup kan städa haven från skräp till en yta av ytterligare 120 st fotbollsplaner!

Bergslagen Cycling - ny webbkarta

4/4/2021 | Analys och Design, Konstruktion, GIS

Sveriges bästa digitala cykelkarta. Ambitionsnivån är hög när Bergslagen Cycling nu släpper en ny karta över de drygt 130 lederna. Mobilvänlig design med digitala ledbeskrivningar, platsbaserad felrapportering och inspirerande samlingar. Det är bara några av nyheterna inför cykelåret 2021. Invit har hjälpt Bergslagen Cycling med utveckling och design.

Månadens medlem juni 2020

6/25/2020 | Samarbeten, GIS

GIS-väst är en ideell förening som vill stimulera utveckling och samverkan inom geografiska informationssystem och geografisk informationsteknologi i Västsverige. ​

Henrik Johansson ny medarbetare på Invit

6/1/2020 | Organisation

Invit Management blir flera! Vi välkomnar Henrik Johansson och förstärker därmed leden inom systemutveckling. Henrik har över 10 års erfarenhet av systemutveckling, varav 7 år som konsult och har jobbat i flertal stora projekt som ställer höga krav på teknik, kunskap och samarbete mellan olika discipliner.

Invit är Rädda Barnens vänföretag 2020

4/16/2020 | Organisation

Invit Management AB är Rädda Barnens vänföretag 2020! Vi är med och ger barn en tryggare tillvaro, i Sverige och i världen. Det är vi stolta och glada över! Vi ser till att barn får rent vatten och mat i magen. Vi bidrar till att barn kan gå i skolan. Och vi skyddar barn mot våld och övergrepp, bland annat. För alla barn har rätt till sin framtid.

Införande av digital bygglovsprocess

6/28/2019 | Analys och Design, Konstruktion

Invit har sedan 2016 arbetat med bygglovsenheten Falkenbergs Kommun. Under 2019 har arbetet med införande av en helt digital bygglovsprocess intensifierats med ambitionen att bli helt digitala; från registrering till arkivering.

Bergslagencycling ny webb

2/6/2019 | Förstudie, Konstruktion, GIS

Invit hjälper Region Örebro Län att modernisera webben för bergslagencycling. Genom workshops och intervjuer med cykelfantaster har Invit kommit med ett designförslag samt förslag på funktioner för den nya webben...

Samarbete med Consid AB - SKL Kommentus AB

10/25/2018 | Samarbeten, Affärer

Invit har tecknat ett samarbetsavtal med Consid AB som möjliggör för oss att arbeta som underleverantör på ramavtalet SKL Kommentus AB i upphandlingen ”IT-konsulttjänster resurskonsulter”.

Verksamhetsanalys, Projektledning, IT-drift

8/25/2018 | Verksamhetsanalys, Förstudie, Analys och Design

Projektledning för uppdrag inom SOLTAK AB ett bolag för IT-drift och support SOLTAK AB är ett kommunalägt bolag (ägt av fyra kommuner) med syftet att samordna produktionen av stödtjänster såsom IT-drift och support. Invit stöttade SOLTAK AB under 6 månader med verksamhetsutveckling och projektledning.

Bästa kunderna, bästa medarbetarna och bästa lön- och belöningsmodellen

6/17/2018 | Organisation

Invit Management ägs av medarbetarna och har en företagsmodell med: - Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang. - Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har lika lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet. - Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer. - Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

Nytt ramavtal med Landstinget i Värmland

4/30/2018 | Samarbeten, Affärer

Invit Management har nu tecknat ramavtal med Landstinget i Värmland via Viati. Vi har fått ramavtal inom områdena Systemutveckling och förvaltning (nivå 3, 4 och 5), IT-arkitekt (nivå 3, 4 och 5), Testledare/Projektledare (nivå 3, 4 och 5) samt Verksamhetsutveckling och krav (nivå 3 och 4). Ramavtalet är giltigt 2018-04-01 – 2022-03-31.

Införande av Microsoft Dynamics NAV 2018 på Göteborgs Spårvägar

4/20/2018 | Verksamhetsanalys

Invit Management, genom Viati AB, är mycket glada att få förtroendet att agera extern projektledare för uppgradering/nyinstallation av Microsoft Dynamics NAV från 4.0 till 2018 på Göteborgs Spårvägar.

Nytt webbkartsystem i Varbergs kommun

4/13/2018 | Analys och Design, Konstruktion, Överlämning, GIS

Varbergs kommun har under 2018 bytt ut sitt webbkartsystem för medborgarna till Hajk. Hajk är ett webbkartsystem bestående av öppen källkod som drivs av flera kommuner i Västsverige. Invit har arbetat som projektledare och samordnat införandet. Invit har även varit tekniskt stöd.

Fördjupad översiktsplan Borås Stad

4/6/2018 | Analys och Design, Konstruktion, GIS

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Borås. Översiktsplanen är nu i skedet antagande och Invit har fått i uppdrag att visualisera översiktsplanen digitalt genom att utveckla en karttjänst.

Olle Karlsson ny medarbetare på Invit

3/23/2018 | Organisation

Vi välkomnar Olle Karlsson som ny medarbetare på Invit. Olle är stationerad i Örebro och har 9 års erfarenhet av systemutveckling, 6 år som IT-konsult och 3 år som produktutvecklare. Som IT-konsult har Olle arbetat i projekt av varierande storlek och längd, allt från punktinsatser på några veckor till 2 års uppdrag.

Erik Helmfridsson ny medarbetare på Invit

9/5/2017 | Organisation

Invit Management förstärks ytterligare genom att Erik Helmfridsson börjar jobba med oss. Erik har 14 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning och kommer stärka vårt team genom sitt fokus på att leda våra kunder från tanke till tydligt värdeskapande resultat inom områden som ligger utanför deras kärnkompetens, exempelvis införande av nya IT system, strategiarbete från vision till handling samt utveckling av arbetsprocesser.

Statistik på kartan

8/29/2017 | Verksamhetsanalys, Förstudie, GIS

Projektets nytta var att tillgängliggöra och öka användandet av geografisk bunden statistik för Göteborg stads stadsdelsförvaltningar samt att få till ett kontinuerligt arbetssätt för statistik på karta.

Relationshandlingar: Nulägesbeskrivning och rekommendation på nytt arbetssätt

8/28/2017 | Verksamhetsanalys, Överlämning, Organisation

I samband med Trafikkontorets processarbete har det konstaterats att det sannolikt är stora kostnader för Trafikkontoret med dagens arbetssätt kring överlämning och hantering av relationshandlingar.

Ett medarbetarägt konsultföretag där vi arbetar med det vi brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

5/2/2017 | Organisation, Affärer

Invit Management AB grundades under 2015 och ägs av medarbetarna. Vår gemensamma ambition är att driva ett lönsamt konsultföretag där vi själva vill arbeta under lång tid framöver.

Digitalisering och IT för ett aktivitetsbaserat arbetssätt

3/11/2017 | Verksamhetsanalys, Förstudie

Förvaltningen Kretslopp och vatten på Göteborgs Stad skall samlokaliseras och införa aktivitetsbaserat arbetssätt. Invit har genomfört en genomlysning av verksamheten med syfte att ta fram ett förbättringsprogram som leder till en effektiv digitaliserad verksamhet och de IT-stöd ett aktivitetsbaserat arbetssätt kräver.

Införande av EDP Vision Bygg och Miljö i Falkenbergs Kommun

3/11/2017 | Verksamhetsanalys

Falkenbergs Kommun har under 2016 gått över till EDP Vision som ärendehanteringssystem för både miljö- och bygglovsärenden. Invit har arbetat som projektledare och samordnat verksamhetsinförandet.

Konst i Örebro Län

2/16/2017 | Konstruktion, Överlämning

Invit har fått i uppdrag att ta fram Konst i Örebro Läns nya webbplats. Webbplatsen kommer att presentera konstnärer i länet med aktuella utställningar och även olika typer av utställare såsom konsthallar och gallerier. Det kommer också att vara möjligt att använda "min position" för att hitta konst nära dig.

Invit bidrar till Musikhjälpen 2016!

12/16/2016 | Organisation

Årets upplaga av musikhjälpen hålls i Örebro och temat är "barn i krig har rätt att gå i skolan". Örebrokontoret startade en insamling bland personalen och kan nu med glädje säga att Invit bidrar med 34 000 kr till insamlingen vilket enligt musikhjälpen.se räcker till 2 skoltält.

Presentationer från GIS Väst kväll med Invit

9/15/2016 | Verksamhetsanalys, Förstudie, Analys och Design, Konstruktion, Överlämning, GIS

Tack alla som deltog igår på en mycket lyckad GIS Väst kväll med Invit! Vi har nu publicerat alla våra presentationer på vår hemsida.

Invit inleder projekt med Fellingsbro folkhögskola

9/9/2016 | Analys och Design, Konstruktion, Överlämning, Affärer

Invit hjälper Fellingsbro folkhögskola med design och utveckling av ny webb. Eftersom att många av folkhögskolans utbildningar är anpassade för personer med funktionsnedsättning behöver webbplatsen därför vara tillgänglighetsanpassad både kodmässigt och innehållsmässigt. Umbraco kommer användas som CMS.

Välkommen på pubkväll med GIS-Väst och Invit

8/26/2016 | Samarbeten, GIS

Välkommen på pubkväll med GIS-Väst och Invit, onsdagen 14 september kl. 16.00 Göteborg City Konferens, Östra Larmgatan 16. Medarbetare från Invit kommer tala om metoder för digitalisering av kommunal verksamhet och det senaste inom GIS-teknik.

Invit samarbetar med VA-utveckling

7/2/2016 | Konstruktion, Samarbeten, Affärer, GIS

Under vintern och våren har Invit hjälpt VA-utveckling med utveckling av appar och webb-applikationer.

Vi välkomnar Mattias Andrén som ny medarbetare på Invit

7/1/2016 | Organisation

Vi välkomnar Mattias Andrén som ny medarbetare på Invit.  Mattias har 15 års erfarenhet som konsult inom systemutveckling och GIS och 5 års erfarenhet av kommunal verksamhet inom samhällsbyggnad. Mattias specialområden är databaser, datahantering av geodata och back-end utveckling.

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i Varbergs Kommun

6/27/2016 | Verksamhetsanalys, Analys och Design, Överlämning, Affärer

Invit har genomfört en genomlysning verksamheten på Stadsbyggnadskontoret i Varbergs Kommun. Detta resulterade i ett förbättringsprogram med tydligt fokus på effektivare ärendehantering och nämndarbete. Ett flertal projekt leder nu mot en effektivare och mer digital verksamhet.

Johan Sandberg ny medarbetare på invit

4/14/2016 | Organisation

Vi välkomnar Johan Sandberg som ny medarbetare på Invit. Johan har erfarenhet av projekt- och processledning, processutveckling samt upphandlingsstöd. Johans specialområde är framtagande av arbetsprocesser hos kommuner både på samhällsbyggnadskontor och inom området kartproduktion, GIS och geodata.

Vi har etablerat ett lönsamt konsultföretag där kunniga medarbetare arbetar med saker de brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

3/24/2016 | Organisation, Affärer

Invit Management AB grundades under 2015 av David van Doorn, Dennis Bergström och Mikael Elmquist. Vår gemensamma ambition är att skapa ett konsultföretag där vi själva vill arbeta under lång tid framöver.

Bergslagsleden.se

3/15/2016 | Analys och Design, Konstruktion, GIS

Invit hjälper Region Örebro Län att marknadsföra Bergslagsleden genom att utveckla en ny webbplats. Webbplatsen är utvecklad med Umbraco som CMS och integration av GIS. Invit har tillsammans med kund arbetat fram designen av webbplatsen. Innehållshanteringssystemet hanterar även att boendeaktörer längs Bergslagsleden själva kan lägga upp information om sina boenden på webbplatsen.

Christian Göransson ny medarbetare

3/1/2016 | Organisation

Vi välkomnar Christian Göransson som ny medarbetare på Invit. Christian drivs av att leverera användbar IT, är certifierad IT-arkitekt, korpmästare i bowling och systemutvecklare med fokus på web och GIS. Med 10 år som verksam inom IT-branschen har Christian stor erfarenhet inom både privat och offentlig sektor.

Per Linderholm ny medarbetare på Invit

2/21/2016 | Organisation

Vi välkomnar Per Linderholm som ny medarbetare på Invit. Per är geodataspecialist med inriktning mot vägdata (NVDB) och har 25 års erfarenhet av kommunal förvaltning, med bland annat inriktning mot GIS och kommunal GIS-samverkan.

Geodataportal till Chalmers

12/22/2015 | Analys och Design, Konstruktion, Överlämning, GIS

Invit utvecklar en hållbar geodataportal där studenter och lärare, på både Chalmers och Göteborgs Universitet, erbjuds de digitala geografiska data som krävs för att utbildningsverksamheten skall fungera tillfredsställande. Lösningen är mycket användarvänlig och baseras på FME Server.

Samarbete med Cybercom

12/21/2015 | Samarbeten, Affärer

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult på ett flertal av de ramavtal som Cybercom Group har. Via detta möjliggörs avrop från kunder såsom Örebro Kommun och Region Örebro.

Samarbetsavtal med Dfind IT

12/19/2015 | Samarbeten, Affärer

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult på ett flertal av de ramavtal som Dfind har. Via detta möjliggörs avrop från kunder såsom Västra Götalandsregionen och Västtrafik.

Webbgis till Göteborgs Stad

12/1/2015 | Förstudie, Analys och Design, GIS

Uppdraget omfattade utvärdering av möjliga plattformar för publicering och spridning av geodata inom staden. Bland annat har Smap och Hajk plattformarna utvärderats och valet gjordes till fördel av den sistnämnda. Med Hajk kan man på ett smidigt sätt publicera och göra GIS-data sökbar med hjälp av standardiserade webbtjänster WMS och WFS.

Nytt kontor i Göteborg

10/1/2015 | Organisation

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Trädgårdsgatan 3 i centrala Göteborg. Kom gärna förbi på en kopp kaffe och se hur vi har det.

Verksamhetsutveckling för Varbergs Kommun

8/20/2015 | Verksamhetsanalys, Förstudie, Analys och Design, Konstruktion, GIS

Stadsbyggnadskontoret i Varbergs kommun står inför stora utmaningar såsom hög tillväxt, kommande hamnflytt med stadsutveckling och tunnel med dubbelspår under Varbergs stadskärna.

Igor Tihonov ny medabetare

6/30/2015 | Organisation

Vi välkomnar en ny medarbetare i Göteborg. Igor är en senior mjukvaruutvecklare med över 8 års erfarenhet. Han har arbetat åt privata och offentliga kunder med allt ifrån Java och Ruby on Rails till .NET. Igors expertområde är webbutveckling i kombination med geodata och kartor.

Enhetschef GIS för Göteborgs Stad - Kretslopp och Vatten

5/20/2015 | Verksamhetsanalys, Förstudie, GIS

Mikael Elmquist arbetar tillsvidare som tillförordnad enhetschef GIS. Enheten arbetar bl.a. med anläggningsdokumentation, lägesanvisningar, lägesremisser, verksamhetsutveckling, projektstöd, systemadministration, förvaltningsledning och driftstöd.

Nytt kontor i Örebro

5/15/2015 | Organisation

Nu har vi flyttat in i våra nya lokaler på Nygatan 15 i centrala Örebro. Kom gärna förbi på en kopp kaffe och se hur vi har det.

Invit Barbeque

5/5/2015 | Samarbeten

Vi kör en tidig grill som kick-off för Invit. Anmäl dig på http://invit.se/#invitbarbeque

Ramavtal med Kammarkollegiet

4/20/2015 | Samarbeten, Affärer

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Consid på deras ramavtal med Kammarkollegiet (Resurskonsulter 2013).

Kravanalys och IT-arkitektur för Chalmers

4/20/2015 | Förstudie, GIS

Projektets mål är att dagens plattform för A-databasen ersätts med en ny lösning där studenter erbjuds de digitala geografiska data som krävs för att utbildningsverksamheten skall fungera tillfredsställande. Lösningen skall även kunna tillgodose behov som forskande personal har.

Mikael Elmquist är nu Certifierad IT-arkitekt

3/12/2015 | Organisation

Mikael Elmquist är nu DFK Certifierad IT-arkitekt Master. Certifieringen ger en bred genomgång av IT-arkitektur som helhet samt ett gemensamt språk, vare sig man arbetar som lösnings-, mjukvaru- eller infrastrukturarkitekt.

Införande av EDP Vision och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

3/11/2015 | Verksamhetsanalys

Stadsbyggnadskontoret i Varbergs Kommun har under 2016 gått över till EDP Vision som ärendehanteringssystem. Invit har arbetat som projektledare och ansvarat för verksamhetsinförandet.

Förstudieledare och IT-arkitekt för Göteborg Stad

2/10/2015 | Förstudie, GIS

Uppdraget genomförs åt förvaltningen Kretslopp och Vatten (tidigare Göteborg Vatten), och innefattar en omfattande analys av karteringsverksamheten och en kartläggning av befintliga verksamhetssystem. Verksamhetsanalysen genomförs genom arbetsmöten med enheten och modellering enligt MALDIV.

Kravanalys och systemspecifikation för Göta Kanalbolaget

2/2/2015 | Förstudie, GIS

Vårt uppdraget var initial att dra upp riktlinjer för ett GIS-system för kanalbolagets framtida behov. Tidigt i förstudien visade det sig handla om ett omfattande IT-stöd för hantering av bl.a. besiktningar, dokumentation, planerat underhåll, löpande underhåll, katastrof och konsekvensplaner, övervakning med sensorer; allt kopplat till en anläggningsmodell i BIM/GIS.

Ramavtal med Göteborgs Stad och kranskommuner

1/20/2015 | Samarbeten, Affärer

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Viati på deras ramavtal med Göteborgs Stad. Samarbetet gäller ramavtalsområdena GISsamt Ledning och Styrning.

Ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting

1/12/2015 | Samarbeten, Affärer

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Viati på deras ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting; SKL Kommentus IT-konsulttjänster 2012. Samarbetet gäller ramavtalsområdena Arkitekter samt Verksamhetsutveckling och strategi.

IT-arkitekt och GIS-expert för Bodens Kommun

1/1/2015 | Förstudie, Analys och Design, GIS

Invit har dokumenterat arkitekturen för kommunens nuvarande GIS-miljö med fokus på integrationer. Från detta har en målarkitektur som tar hänsyn till nya och befintliga system tagits fram.