Verksamhetsanalys

Verksamhetsanalys

En lyckad och varaktig utveckling av verksamheten kräver inte bara lyckade projekt, man måste arbeta med rätt projekt också. För oss handlar verksamhetsanalys om att identifiera och prioritera rätt projekt.

Våra kunder är experter på sin verksamhet och har ofta många projekt som bör genomföras; stort som smått. Men vilka projekt är egentligen är viktigast, och vilka orsakssamband som finns i verksamheten? Ser du skogen för alla träd?

Inom verksamhetsanalys arbetar vi först med att analysera nuläget. Detta arbete kräver i flera delar att medarbetarna själva beskriver sitt arbete. Resultatet kan bl.a. bestå av målmodeller, top-of-mindanalyser, processkartor, gapanalyser och arkitekturmodeller över den tekniska miljön.

Baserat på en gemensam nulägesbild definierar vi tillsammans möjliga utvecklingsprojekt. Dessa grupperas, prioriteras och utgör grunden för ett väl avvägt förbättringsprogram. Programmets delprojekt kan blandat genomföras i er linje eller i projektform.

Vi använder oss ofta av en förenklad variant av TOGAF ADM som metodstöd för vårt arbete.

Läs mer om hur vi arbetar med förstudier.