Överlämning

Överlämning

Överlämning till förvaltning blir bättre om mottagande förvaltningsorganisation både kravställt lösning och varit delaktiga i konstruktionsfasen. En lyckad överlämning handlar för oss inte enbart om välskriven kod och bra dokumentation; det handlar även om förvaltningsetablering och om att överföra kunskap för en lyckad hemtagning av nyttan.

En lyckad överlämning innebär att nyttan med lösningen når verksamheten och att lösningen är enkel att förvalta och vidareutvecklas.