Konstruktion

Konstruktion

Vi arbetar med täta avstämningar, oavsett om det handlar om nyutveckling eller om anpassning av befintliga system. Både uppdragsresultat och ekonomiskt utfall blir bättre genom att arbeta tillsammans med täta avstämningar.

På Invit arbetar vi strukturerat med agila metoder. Under denna fas sätter vi utvecklarna och teamet i första rummet.

För oss är det viktigt att varje systemutvecklingsprojekt bemannas med rätt personer. Vi använder egen personal och underkonsulter för att bemanna med bästa möjliga kompetens.

Läs mer om hur vi arbetar med Överlämning.