Förstudie

Förstudie

Har ni identifierat lämpliga projekt? Vi hjälper er med förstudier som definierar projekt och ger ett bra beslutsunderlag. Våra förstudier involverar nästan alltid intervjuer och arbetsmöten med er verksamhet.

I förstudier arbetar vi strukturerat bl.a. med att definiera effektmål, samla in krav och ta fram lösningsförslag. Vi kan även ta fram kostnadskalkyler, genomföra riskanalyser samt nyttovärdera investeringen. Efter förstudien kan vi hjälpa till med upphandling och/eller i vidare Analys och Design.

Vi utarbetar dokument i enlighet med er eller vår projektmodell.

Läs mer om hur vi arbetar med Analys och Design.