Analys & design

Analys & design

Att gå in i en upphandling och/eller implementationsfas utan förberedande analys och design kan blir kostsamt. I det förberedande arbetet ser vi till att rätt val sker tidigt och att arbetet med att implementera en lösning blir effektivt.

Inom Analys & Design arbetar vi med att analysera och förfina krav. Vi förordar även att någon form av konceptdesign och modell över arbetsflödet tas fram. Detta är extremt värdefullt och ger ofta tidigt insikter som skapar en mer komplett kravbild.

För att minska risk så arbetar vi ofta med Proof of Concept (PoC). Arbetet med detta kan i många fall lyftas rakt in i nästa fas och bli en del av lösningen.

Läs mer om hur vi arbetar med konstruktion.