Webbgis till Göteborgs Stad

Webbgis till Göteborgs Stad

Uppdraget omfattade utvärdering av möjliga plattformar för publicering och spridning av geodata inom staden. Bland annat har Smap och Hajk plattformarna utvärderats och valet gjordes till fördel av den sistnämnda. Med Hajk kan man på ett smidigt sätt publicera och göra GIS-data sökbar med hjälp av standardiserade webbtjänster WMS och WFS. Plattformen erbjuder användarna en rad olika verktyg, t.ex. möjlighet att rita  punkter, linjer och polygoner eller skriva text på kartan, skapa pdf-utskrifter och dela aktuell kartvy genom att skapa länk till den. Göteborgs Stad planerar att satsa på vidareutveckling av plattformen genom att bland annat anpassa kartapplikationer för mindre skärmstorlekar och göra det enklare för redaktörer att administrera innehållet genom användarvänliga webbgränssnitt.