Mikael Elmquist är nu Certifierad IT-arkitekt

Mikael Elmquist är nu Certifierad IT-arkitekt

Mikael Elmquist är nu DFK Certifierad IT-arkitekt Master.

Certifieringen ger en bred genomgång av IT-arkitektur som helhet samt ett gemensamt språk, vare sig man arbetar som lösnings-, mjukvaru- eller infrastrukturarkitekt.