Invit är Rädda Barnens vänföretag 2022!

Invit är Rädda Barnens vänföretag 2022!

Vi är återigen stolta och glada över att vi är med och ger barn en trygg uppväxt och en ljusare framtid. I Sverige och runt om i världen ser vi till att barn får sjukvård, rent vatten, mat, utbildning och skydd mot våld och övergrepp. Här och nu förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen. Genom att skänka 70 000 kr är Invit med och hjälper barnen i Ukraina, gör det ni med! 

Just nu genomför Rädda Barnen många insatser i och runt Ukraina och här, https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofer/barnen-i-ukraina/ kan ni läsa mer om det.