Införande av Microsoft Dynamics NAV 2018 på Göteborgs Spårvägar

Införande av Microsoft Dynamics NAV 2018 på Göteborgs Spårvägar

Invit Management, genom Viati AB, är mycket glada att få förtroendet att agera extern projektledare för uppgradering/nyinstallation av Microsoft Dynamics NAV från 4.0 till 2018 på Göteborgs Spårvägar. Invits projektledare stödjer Göteborgs Spårvägars interna projektledare och bidrar med erfarenhet och kompetens för att säkerställa och följa upp att beställningen mot extern systemleverantör och genomförandet bedrivs i enlighet med beslutat projektdirektiv och projektplan. Uppdraget innefattar samordning, koordinering, planering och tillhörande projektadministration för att driva projektet igenom alla projektsteg fram till förvaltningsfasen.

Uppgraderingen/nyinstallationen avser flera moduler i Göteborgs Spårvägars verksamhet och omfattar ett stort antal användare med varierande behörigheter. Affärssystemet innehåller följande moduler: Ekonomi, inköp & lager, produktion, service, projekt och personal. I uppgraderingen ingår även integration med det befintliga fakturasystemet Basware samt koordinering med övriga relaterade IT-system.

Projektet inleddes under februari 2018 och förväntas pågå i cirka 12 månader.