Införande av EDP Vision och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Införande av EDP Vision och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Stadsbyggnadskontoret i Varbergs Kommun har under 2016 gått över till EDP Vision som ärendehanteringssystem. Invit har arbetat som projektledare och ansvarat för verksamhetsinförandet. Projektet har bl.a. innefattat:

 • Städning av gamla ärenden i Byggreda
 • Införande av digital dokumenthantering
 • Omarbetade mallar med ny grafisk profil
 • Integration mot KommunGIS/Fastighetsregister
 • Införande av Office 365
 • Infört helt nya ärendetyper och händelsekategorier för att stötta ett digitalt arbetssätt och bättre möjligheter att mäta och följa upp
 • Konverterat och kodat om ärenden/åtgärder från Byggreda till Vision
 • Infört förbättringar i registrering av ärenden (handlingar, beslut, ansökan/anmälan)
 • Digital kungörelse i Post och Inrikes
 • Digitalt stöd för prissättning enligt gällande PBL-taxa
 • Infört helt digitala rutiner för debitering och fakturering i EDP Vision med kopplingar till Visma

 

Arbetet fortsätter med ambitionen att nå ett helt digitalt arbetssätt för handläggning av plan och bygglovsärenden.