Geodataportal till Chalmers

Geodataportal till Chalmers

Invit utvecklar en hållbar geodataportal där studenter och lärare, på både Chalmers och Göteborgs Universitet, erbjuds de digitala geografiska data som krävs för att utbildningsverksamheten skall fungera tillfredsställande. Lösningen är mycket användarvänlig och baseras på FME Server.

- Läser automatisk av metadata från geodatafiler och XML ISO 19115/19139.
- Användarvänlig logisk hantering av rastermosaik, komplexa CAD-filer och kartprodukter som består av många skikt.
- Enkla sökfunktioner från geografisk läge, metadata eller ämnesområde.
- Hanterar de flesta filformat och koordinatsystem.
- Uppladdning och märkning av data via redaktörsgränssnitt.
- Nedladdning i olika koordinatsystem, format och klippt efter geografiskt urval.
- Hög säkerhet och spårbarhet

Geodataportalen lanseras gradvis under 2016.