Ett medarbetarägt konsultföretag där vi arbetar med det vi brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

Ett medarbetarägt konsultföretag där vi arbetar med det vi brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

Invit Management AB grundades under 2015 och ägs av medarbetarna. Vår gemensamma ambition är att driva ett lönsamt konsultföretag där vi själva vill arbeta under lång tid framöver.

Utifrån tidigare erfarenheter, på både små och stora konsultföretag har vi hittat en företagsmodell med:

 

  • Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har samma lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet.
  • Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang.
  • Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer.
  • Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

Vi har nu en lönsam verksamhet i enlighet med våra ambitioner.   

Årsredovisning 2016 >>

Medarbetare

Vi har en attraktiv lön- och belöningsmodell som i korthet innefattar:

  • En garantilön med en mycket hög normallön och 7 veckors semester.
  • Sjuk- och pensionsförsäkring motsvarande 13 % av garantilönen.
  • En personlig utjämningskassa för att hantera perioder av olika mycket uppdrag.
  • Delägarskap och vinstutdelning genom förvärv av aktier i Invit Partners AB.

Under året har Christan Göransson, Mattias Andrén och Johan Sandberg börjat som nya medarbetare. Samtliga har även valt att bli delägare.

Vi finns där bra medarbetare finns! Var finns du?

 

 

Kunder och uppdrag

Vi har höga ambitioner; för oss själva och för våra kunder. Vi vill i varje uppdrag vara bättre, mer innovativa och leverera mer nytta. Detta utvecklar oss och våra kunder. 

 

Våra kunder 2016 var bl.a. Bodens Kommun, Borås Stad, Chalmers, Falkenbergs Kommun, Varbergs Kommun, Göteborgs Stad (Stadsbyggnadskontoret, Kretslopp och vatten, Trafikkontoret), Kristianstad kommun, Fellingsbro Folkhögskola, Jordbruksverket, Region Örebro, SMHI, VA-utveckling, Kristinehamns kommun, Transportstyrelsen och Örebro Kommun. 

Samarbetsavtal och partners

Vi har samarbetsavtal med bl.a. Cybercom, Consid, E-work, Dfind, Mahomebee och Viati. Via våra partners har vi därmed tillgång till de viktigaste ramavtalen för våra kunder inom stat och kommun.

IT-konsulttjänster 2012 (kommuner, landsting, m.fl.)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (statliga myndigheter)

IT-konsulttjänster (Göteborg Stad och kringliggande kommuner)