Vi har etablerat ett lönsamt konsultföretag där kunniga medarbetare arbetar med saker de brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

Vi har etablerat ett lönsamt konsultföretag där kunniga medarbetare arbetar med saker de brinner för, ihop med kunder vi tycker om.

Invit Management AB grundades under 2015 av David van Doorn, Dennis Bergström och Mikael Elmquist. Vår gemensamma ambition är att skapa ett konsultföretag där vi själva vill arbeta under lång tid framöver.

Efter tidigare erfarenheter, på både stora och små konsultföretag, baserat på bl.a.

  • Enkelt förhållningssätt mellan medarbetare genom att alla är delägare med rätt till utdelning, har samma lön och driver företaget tillsammans. Vi ger en bra plattform för människor som gillar personligt ansvar och egen frihet.
  • Enkelt förhållningssätt till kunder genom att vi arbetar med kunder vi tycker om och med de saker som vi brinner för. Vi genomför uppdrag med hjärta och engagemang.
  • Enkelt förhållningssätt till branschkollegor genom att se alla som partners och inte konkurrenter. Vi är transparenta, generösa med kunskap och vårdar våra relationer.
  • Enkel administration och låga gemensamma kostnader genom moderna IT-stöd och distribuerat ansvar.

Vi har under året lyckats bygga upp en verksamhet i enlighet med våra ambitioner. Detta har skett under god lönsamhet. 

 

Årsredovisning 2015 >>

 

Medarbetare

Vi har under året tagit fram en attraktiv lön- och belöningsmodell som i korthet innefattar:

  • En mycket bra normallön och 7 veckors semester.
  • Sjuk- och pensionsförsäkring motsvarande 13 % av garantilönen.
  • En personlig utjämningskassa för att hantera perioder av olika mycket uppdrag.
  • Delägarskap och vinstutdelning genom förvärv av aktier i Invit Partners AB.

Under året har vi avtalat om tillsvidareanställning med Christan Göransson och Mattias Olgerfelt, samt om visstidsanställning med Ola Setterby och Per Linderholm. Vi har etablerat kontor i Göteborg och Örebro. 

Kunder och uppdrag

Vi har höga ambitioner; för oss själva och för våra kunder. Vi vill i varje uppdrag vara bättre, mer innovativa och leverera mer nytta. Detta utvecklar oss och våra kunder. Vi är experter på verksamheter med geografisk IT och arbetar konkret med GIS och avancerad geodatahantering.

 

Våra kunder 2015 var bl.a. Bodens Kommun, Borås Stad, Chalmers, Varbergs Kommun, Göteborgs Stad, Göta Kanalbolaget, Region Örebro, SMHI, VA-utveckling, Viascan, Vätternrundan, Transportstyrelsen och Örebro Kommun. 

Samarbetsavtal och partners

Under året har vi tecknat viktiga samarbetsavtal med Cybercom, Consid, E-work, Dfind, Mahomebee och Viati. Via våra partners har vi därmed tillgång till de viktigaste ramavtalen för våra kunder inom stat och kommun.

IT-konsulttjänster 2012 (kommuner, landsting, m.fl.)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (statliga myndigheter)

IT-konsulttjänster (Göteborg Stad och kringliggande kommuner)