Verksamhetsutveckling för Varbergs Kommun

Verksamhetsutveckling för Varbergs Kommun

Stadsbyggnadskontoret i Varbergs kommun står inför stora utmaningar såsom hög tillväxt, kommande hamnflytt med stadsutveckling och tunnel med dubbelspår under Varbergs stadskärna. För att klara av dessa utmaningar krävs det högre grad av nyttjande av tekniska stöd samt översyn av arbetsmetoder och processer. Invit har använt en arkitekturutvecklingsmetod baserad på TOGAF ADM för att leda verksamheten genom faserna från mål/vision, via en grundlig modellering av verksamhetsprocesser och IT-stöd, till ett prioriterat förbättringsprogram.