Verksamhetsanalys, Projektledning, IT-drift

Verksamhetsanalys, Projektledning, IT-drift

Projektledning för uppdrag inom SOLTAK AB ett bolag för IT-drift och support

SOLTAK AB är ett kommunalägt bolag (ägt av fyra kommuner) med syftet att samordna produktionen av stödtjänster såsom IT-drift och support.
Invit stöttade SOLTAK AB under 6 månader med verksamhetsutveckling och projektledning.

I workshop-format, intervjuer samt återkommande veckovisa möten som Invit faciliterade utvecklades följande processer och bidrog till ett mer samlat arbetssätt:

  • Projekt- och uppdragsprocessen inkl. implementering av projektledningsverktyg gemensamt med PMO och projektledningsgrupp
  • Faktureringsprocessen gemensamt med Ekonomiavdelningen
  • Ärendeprocessen (från 1:st till 3:rd line support) grundat i ramverket ITIL gemensamt med driftansvarig

Exempel på projektledningsuppdrag där Invit var Projektledare, SOLTAKs tekniker utförare och kommunerna kravställare och kund:

  • Ny funktionalitet i MDM-system såsom mobileIron med tillhörande integration Sharepoint och Follow me print-lösningar
  • Utveckling av funktioner i olika plattformar såsom RDS och Citrix
  • Övergång från lokal filserver till Onedrive
  • Klientutrullning med beställning av hårdvara, paketering av mjukvara, konfiguration och installation samt leverans
  • Framtagande av lösning för tvåfaktorsautentisering med bankID och SMS för säker inlogg i applikationer