Statistik på kartan

Statistik på kartan

Projektets nytta var att tillgängliggöra och öka användandet av geografisk bunden statistik för Göteborg stads stadsdelsförvaltningar samt att få till ett kontinuerligt arbetssätt för statistik på karta.

Invit har arbetat som projektledare för framtagande av:

  • En specifikation för statistik på karta med en dokumenterad arbetsprocess från beställning till leverans
  • En enhetlig leverans i form av en mappstruktur och lagerindelning för kartskikten med ett metadatablad till varje kartskikt
  • Digitala kartskikt med beskrivande metadatablad för en första leverans
  • En dokumenterad arbetsprocess av framtagande av statistik med Q-GIS

Arbetet med att vidare ta fram Stadsdelsförvaltningarnas behov och att leverans säkerställs förvaltas av en tillsatt geodatagrupp.