Samarbete med Cybercom

Samarbete med Cybercom

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult på ett flertal av de ramavtal som Cybercom Group har. Via detta möjliggörs avrop från kunder såsom Örebro Kommun och Region Örebro.