Ramavtal med Kammarkollegiet

Ramavtal med Kammarkollegiet

Invit har tecknat ett samarbetsavtal som möjliggör för oss att arbeta som underkonsult till Consid på deras ramavtal med Kammarkollegiet (Resurskonsulter 2013). Samarbetet gäller ramavtalsområdena:

2. Verksamhetsutveckling & Krav
3. IT-arkitekt
4. Systemutveckling & Systemförvaltning
5. Test & Testledning
6. Ledning & Styrning