Presentationer från GIS Väst kväll med Invit

Presentationer från GIS Väst kväll med Invit

Tack alla som deltog igår på en mycket lyckad GIS Väst kväll med Invit! Vi har nu publicerat alla våra presentationer på vår hemsida. 

Metoder för digitalisering av din verksamhet - Mikael Elmquist

Föreläsningen berörde olika verktyg och metoder som kan användas vid digitalisering och verksamhetsutveckling med IT; bl.a. presenteras en förenklad version av TOGAF ADM samt ett sätt att arbeta med gapanalyser och kvalitetsegenskaper.

 

 

Processkartläggning av kommunal verksamhet - Johan Sandberg

Föreläsningen berörde konkreta exempel där verksamhetsmodellering enligt AstrakanMetoden använts på flera olika stadsbyggnadskontor samt förstudie, kravställning och upphandlingsstöd för nytt GIS-stöd

 

Geografiska databaser med FME (Oracle, PostGIS) - Mattias Andrén

Föreläsningen gav konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på när man skapar upp automatiserade rutiner där FME används för att flytta geografiska data mellan olika databaser. Vi visade hur dataproduktspecifikation baserade på SS-EN ISO 19131-2008 och SIS-TR 40 Handbok för dataproduktspecifikationer bör användas sammanhanget.

WebGIS 2017 Trender och Tendenser - Igor Tihonov

Föreläsningen visade konkreta exempel på hur GIS idag är WebGIS då allt mer kan göras i webbläsaren samtidigt som prestandan blir allt bättre. Vi pratade även om hur Open Source driver innovationen och att innovationen sker i samarbete.