Olle Karlsson ny medarbetare på Invit

Olle Karlsson ny medarbetare på Invit

Vi välkomnar Olle Karlsson som ny medarbetare på Invit. Olle är stationerad i Örebro och har 9 års erfarenhet av systemutveckling, 6 år som IT-konsult och 3 år som produktutvecklare. Som IT-konsult har Olle arbetat i projekt av varierande storlek och längd, allt från punktinsatser på några veckor till 2 års uppdrag. 

Under tiden som produktutvecklare har Olle arbetat som nästan alla roller inom systemutveckling, allt från designer och systemarkitekt till teamleader. Olle fungerar ofta som mentor till juniora kollegor och finner erfarenhetsutbyten mycket givande. 

Läs mer om Olle på Linkedin