Nytt ramavtal med Landstinget i Värmland

Nytt ramavtal med Landstinget i Värmland

Invit Management har nu tecknat ramavtal med Landstinget i Värmland via Viati. Vi har fått ramavtal inom områdena Systemutveckling och förvaltning (nivå 3, 4 och 5), IT-arkitekt (nivå 3, 4 och 5), Testledare/Projektledare (nivå 3, 4 och 5) samt Verksamhetsutveckling och krav (nivå 3 och 4). Ramavtalet är giltigt 2018-04-01 – 2022-03-31.