Månadens medlem juni 2020

Månadens medlem juni 2020

GIS-väst är en ideell förening som vill stimulera utveckling och samverkan inom geografiska
informationssystem och geografisk informationsteknologi i Västsverige.

Läs mer om GIS Väst