Kravanalys och IT-arkitektur för Chalmers

Kravanalys och IT-arkitektur för Chalmers

Projektets mål är att dagens plattform för A-databasen ersätts med en ny lösning där studenter erbjuds de digitala geografiska data som krävs för att utbildningsverksamheten skall fungera tillfredsställande. Lösningen skall även kunna tillgodose behov som forskande personal har.

Krav samlas in genom användarberättelser (user stories) som sedan struktureras i en kravkarta. Dessa utgör grund för översiktlig systemarkitektur och rekommendation avseende standarder och komponenter.

Chalmers har under 15 år använt den s.k. A-databasen för distribution av geografiska data till lärare, studenter, forskare, m.fl. Sedan lanseringen har hundratals användare på detta vis kunnat ladda ned och använda tusentals geografiska databaser för forskning, examensarbeten, kursuppgifter, etc. Den gamla mjukvaran går nu inte att migrera till ny miljö för IT-drift och en ersättare skall tas fram.