IT-arkitekt och GIS-expert för Bodens Kommun

IT-arkitekt och GIS-expert för Bodens Kommun

Invit har dokumenterat arkitekturen för kommunens nuvarande GIS-miljö med fokus på integrationer. Från detta har en målarkitektur som tar hänsyn till nya och befintliga system tagits fram. Den nya arkitekturen innebär bl.a. en mer renodlad tjänsteorientering och ett nytt kluster med flera ArcGIS Server för de underliggande geodatatjänsterna. Bakgrunden till uppdraget är att Bodens Kommun inför nytt webbgis baserat på ArcGIS Server, och installerar samtidigt Portal for ArcGIS för att dra nytta av dess funktioner för bl.a. mobil datainsamling. Införandet ställer krav på driftsmiljön som helhet.