Invit bidrar till Ocean Cleanup

Invit bidrar till Ocean Cleanup

Invit Management AB har valt att stödja den icke vinstdrivande organisationen Ocean Cleanup vars mission är att städa upp 90% av all plast som tyvärr flyter omkring i världshaven. Ett av deras mål är bl.a. att städa upp den mest kända "skräp-ön", The Great Pacific Garbage Patch, som finns mellan Hawaii och Kalifornien.

Organisationen arbetar även med tekniska lösningar för att blockera den ständiga tillförseln av ny plast/skräp till haven genom att installera s.k. "Interceptors" i de mest nedskräpade floderna i världen.

Invits bidrag betyder att Ocean Cleanup kan städa haven från skräp till en yta av ytterligare 120 st fotbollsplaner!

Läs mer om Ocean Cleanup