Införande av EDP Vision Bygg och Miljö i Falkenbergs Kommun

Införande av EDP Vision Bygg och Miljö i Falkenbergs Kommun

Falkenbergs Kommun har under 2016 gått över till EDP Vision som ärendehanteringssystem för både miljö- och bygglovsärenden. Invit har arbetat som projektledare och samordnat verksamhetsinförandet. Projektet har bl.a. innefattat:

  • Städning av gamla ärenden i Byggreda/Miljöreda
  • Integration mot Solen/Fastighetsregister
  • Konverterat och kodad om ärenden/åtgärder från Byggreda/Miljöreda till Vision
  • Digital kungörelse i Post och Inrikes