Införande av digital bygglovsprocess

Införande av digital bygglovsprocess

Invit har sedan 2016 arbetat med bygglovsenheten Falkenbergs Kommun. Under 2019 har arbetet med införande av en helt digital bygglovsprocess intensifierats med ambitionen att bli helt digitala; från registrering till arkivering. Projektet har bl.a. innefattat:

  • Förbättrad registrering av inkomna handlingar för att enklare kunna arbeta med dessa under handläggning och förbereda för automatisk arkivering
  • Helt automatisk stämpling av inkommande handlingar
  • Processer och rutiner för digital ärendehantering
  • Införande av ett digitalt arbetssätt för beslut och beslutsförslag
  • Förbättrad och automatiserad hantering av nämndprocessen
  • Helt automatisk stämpling av handlingar som tillhör beslut

Arbetet går nu vidare för att införa:

  • E-tjänster för ansökan och anmälan
  • Automatisk digital arkivering och gallring
  • Digital brevdistribution