Förstudieledare och IT-arkitekt för Göteborg Stad

Förstudieledare och IT-arkitekt för Göteborg Stad

Uppdraget genomförs åt förvaltningen Kretslopp och Vatten (tidigare Göteborg Vatten), och innefattar en omfattande analys av karteringsverksamheten och en kartläggning av befintliga verksamhetssystem. Verksamhetsanalysen genomförs genom arbetsmöten med enheten och modellering enligt MALDIV. Utifrån detta kommer en modell enligt standarden BPMN arbetas fram. Från den gemensamma verksamhetsmodellen och en kartläggning av befintliga verksamhetssystem, hittats förbättringsområden inom verksamhetens processer. En fördjupad gapanalys baserad på kvalitetsegenskaper enligt ISO 25010 ger ytterligare information, och prioriterade delprojekt kan identifieras.