Fördjupad översiktsplan Borås Stad

Fördjupad översiktsplan Borås Stad

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan för Borås. Översiktsplanen är nu i skedet antagande och Invit har fått i uppdrag att visualisera översiktsplanen digitalt genom att utveckla en karttjänst. Tjänsten är tänkt att ge användarna möjlighet att navigera mellan kartmaterial och dokumentation på ett smidigt sätt, detta genom relationer mellan textmassan och det kartmaterial Borås tar fram. Tjänsten kommer använda det API och administrationsgränssnitt Invit tidigare levererat till Borås för hämtning och administration av data. Invit ansvarar för systemutveckling och design av tjänsten.

Samtidigt arbetar Invit med att förbättra ovan nämnda API och administrationsgränssnitt med nya HTML5-tekniker och fler möjligheter till anpassning av Borås Stads externa karttjänster. Dessa anpassningar kommer till exempel möjliggöra fördjupade sökningar i geografiska databaser och tillvägagångssätt för användaren att anpassa upplevelsen av de externa karttjänsterna.