Enhetschef GIS för Göteborgs Stad - Kretslopp och Vatten

Enhetschef GIS för Göteborgs Stad - Kretslopp och Vatten

Mikael Elmquist arbetar tillsvidare som tillförordnad enhetschef GIS. Enheten arbetar bl.a. med anläggningsdokumentation, lägesanvisningar, lägesremisser, verksamhetsutveckling, projektstöd, systemadministration, förvaltningsledning och driftstöd.

Kretslopp och vatten är en kommunal förvaltning som arbetar med att skapa ett kretsloppssamhälle. Förvaltning tillgodoser invånarnas och näringslivets behov av säker, effektiv och miljömässig vattenförsörjning och avloppshantering, och gör så att göteborgarna på ett effektivt och miljömässigt sätt kan få sitt hushållsavfall återanvänt, återvunnet eller omhändertaget.