Digitalisering och IT för ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Digitalisering och IT för ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Förvaltningen Kretslopp och vatten på Göteborgs Stad skall samlokaliseras och införa aktivitetsbaserat arbetssätt. Invit har genomfört en genomlysning av verksamheten med syfte att ta fram ett förbättringsprogram som leder till en effektiv digitaliserad verksamhet och de IT-stöd ett aktivitetsbaserat arbetssätt kräver. Genom drygt 100 arbetsmöten med verksamheten har projektet kartlagt nuvarande verksamhetsarkitektur i form av processer, IT-stöd, och underliggande infrastruktur.  Vi har även samlat in krav och behov som samordnas i ett övergripande förbättringsprogram.