Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i Varbergs Kommun

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i Varbergs Kommun

Invit har genomfört en genomlysning verksamheten på Stadsbyggnadskontoret i Varbergs Kommun. Detta resulterade i ett förbättringsprogram med tydligt fokus på effektivare ärendehantering och nämndarbete. Ett flertal projekt leder nu mot en effektivare och mer digital verksamhet. 
• Övergång till EDP Vision som modern plattform för ärendehantering.
• Integrationer till kommunens centrala system för ekonomi och beslutsstöd. 
• Effektivare möteshantering och nämndarbete.
• Digitalt arkiv och digitala akter.
• E-tjänster för lov, anmälan och ritningsarkiv.

 

 

Invit medverkar som arkitekt/projektledare och arbetar tätt ihop med förvaltningen med utveckling av verksamheten.