Bergslagsleden.se

Bergslagsleden.se

Invit hjälper Region Örebro Län att marknadsföra Bergslagsleden genom att utveckla en ny webbplats. Webbplatsen är utvecklad med Umbraco som CMS och integration av GIS. Invit har tillsammans med kund arbetat fram designen av webbplatsen. Innehållshanteringssystemet hanterar även att boendeaktörer längs Bergslagsleden själva kan lägga upp information om sina boenden på webbplatsen. Länk till bergslagsleden.se