Innovativ IT & Management
För verksamheter med geografisk IT

NYHETER

Invit Management har nu tecknat ramavtal med Landstinget i Värmland via Viati. Vi har fått ramavtal inom områdena Systemutveckling och förvaltning (nivå 3, 4 och 5), IT-arkitekt (nivå 3, 4 och 5), Testledare/Projektledare (nivå 3, 4 och 5) samt Verksamhetsutveckling och krav (nivå 3 och 4). Ramavtalet är giltigt 2018-04-01 – 2022-03-31.

Invit Management, genom Viati AB, är mycket glada att få förtroendet att agera extern projektledare för uppgradering/nyinstallation av Microsoft Dynamics NAV från 4.0 till 2018 på Göteborgs Spårvägar. Invits projektledare stödjer Göteborgs Spårvägars interna projektledare och bidrar med erfarenhet och kompetens för att säkerställa och följa upp att beställningen mot extern systemleverantör och genomförandet bedrivs i enlighet med beslutat projektdirektiv och projektplan. Uppdraget innefattar samordning, koordinering, planering och tillhörande projektadministration för att driva projektet igenom alla projektsteg fram till förvaltningsfasen.

Varbergs kommun har under 2018 bytt ut sitt webbkartsystem för medborgarna till Hajk. Hajk är ett webbkartsystem bestående av öppen källkod som drivs av flera kommuner i Västsverige. Invit har arbetat som projektledare och samordnat införandet. Invit har även varit tekniskt stöd. Projektet har bl a innefattat: Kravinsamling, datainventering och laddning av data i PostGIS, uppsättning av WMS-tjänster i GeoServer, installation och konfiguration, systemutveckling av Hajk samt dokumentation och arkitekturbeskrivning.

TJÄNSTER