Innovativ IT & Management
För verksamheter med geografisk IT

NYHETER

Projektledning för uppdrag inom SOLTAK AB ett bolag för IT-drift och support SOLTAK AB är ett kommunalägt bolag (ägt av fyra kommuner) med syftet att samordna produktionen av stödtjänster såsom IT-drift och support. Invit stöttade SOLTAK AB under 6 månader med verksamhetsutveckling och projektledning.

Invit Management har nu tecknat ramavtal med Landstinget i Värmland via Viati. Vi har fått ramavtal inom områdena Systemutveckling och förvaltning (nivå 3, 4 och 5), IT-arkitekt (nivå 3, 4 och 5), Testledare/Projektledare (nivå 3, 4 och 5) samt Verksamhetsutveckling och krav (nivå 3 och 4). Ramavtalet är giltigt 2018-04-01 – 2022-03-31.

Invit Management, genom Viati AB, är mycket glada att få förtroendet att agera extern projektledare för uppgradering/nyinstallation av Microsoft Dynamics NAV från 4.0 till 2018 på Göteborgs Spårvägar. Invits projektledare stödjer Göteborgs Spårvägars interna projektledare och bidrar med erfarenhet och kompetens för att säkerställa och följa upp att beställningen mot extern systemleverantör och genomförandet bedrivs i enlighet med beslutat projektdirektiv och projektplan. Uppdraget innefattar samordning, koordinering, planering och tillhörande projektadministration för att driva projektet igenom alla projektsteg fram till förvaltningsfasen.

TJÄNSTER