Innovativ IT & Management
För verksamheter med geografisk IT

NYHETER

Invit Management förstärks ytterligare genom att Erik Helmfridsson börjar jobba med oss. Erik har 14 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning och kommer stärka vårt team genom sitt fokus på att leda våra kunder från tanke till tydligt värdeskapande resultat inom områden som ligger utanför deras kärnkompetens, exempelvis införande av nya IT system, strategiarbete från vision till handling samt utveckling av arbetsprocesser.

Projektets nytta var att tillgängliggöra och öka användandet av geografisk bunden statistik för Göteborg stads stadsdelsförvaltningar samt att få till ett kontinuerligt arbetssätt för statistik på karta.

I samband med Trafikkontorets processarbete har det konstaterats att det sannolikt är stora kostnader för Trafikkontoret med dagens arbetssätt kring överlämning och hantering av relationshandlingar.

TJÄNSTER